Kategoria T - ciągnik rolniczy


Kategoria T

Kategoria T (ciągnik rolniczy z przyczepą/przyczepami) dostępna jest dla osób od 16 lat . W latach 2010-2012 oferowaliśmy szkolenie na tę kategorię ,ale że na egzaminach w WORD Szczecin była przyczepa na obrotnicy i dość duże luzy na dyszlu (pojazd wypożyczany przez ośrodek egzaminacyjny) to były dośc duże trudności z egzaminem praktycznym. W chwili obecnej też oferujemy możliwość uzyskania kategorii T ,ale o wiele łatwiejszą drogą- bez egzaminu teoretycznego z egzaminem praktycznym w zakresie kategorii B+E.

Uprawnienia na kategorię B+E powodują dopisanie do prawa jazdy w drodze decyzji administracyjnej kategorii T.