Kwalifikacja wstępna


Ze względu na to ,że przepisy bywają dość zawiłe lub niejednoznaczne dla osoby ,która po raz pierwszy przystępuje do kursów zawodowych, służę pomocą i proszę śmiało do mnie dzwonić -501 528 558 - lub przesłać zapytanie mailem. 

 

Do uzyskania kwalifikacji wstępnej może przystąpić osoba która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

 

 • przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
 • studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt
  niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

 

Przed rozpoczęciem szkolenia należy wykonać badania lekarskie:

 

 • Medycyna Pracy - czy nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy- Kodeks Pracy

 

 

 1. Ścisły Remigiusz  tel. 913271437, kom. 601773903 Ś-cie, ul. Sikorskiego 2, WSPL Grodek ul. Kapitańska.
 2. Bazela Kazimierz  tel. 913214601, kom. 601880484 Ś-cie, ul. Wielkopolska 49A
 3. Kiryluk Artur  tel. 913281651, kom. 501665668 Międzyzdroje, ul. Słowiańska 1/1
 • Psychotechniczne - czy nie ma przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy-Ustawa o Transporcie

 

 

 1. Małgorzta Wojtunik tel. 513 244 558 ul.Grunwaldzka 45/7A

 

 

Cena kursu zawiera :

 

 

 • dostęp do konta internetowego z programem szkoleniowym w formie e-lerningu
 • podręcznik Kwalifikacja Wstępna
 • zajęcia praktyczne z jazdy w ruchu drogowym oraz w warunkach specjalnych                                     (symulator lub płyta poślizgowa)
 • koszt egzaminu państwowego

 

Kryterium kursu określone jest pod kątem wieku i uprawnień:

 

a) 18 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:

 • C lub C+E – o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną
 • C1 lub C1+E - o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyspieszoną  

 

b) 21 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii

 • C lub C+E – o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyspieszoną,
 • D lub D+E - o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną ,
 • D1 lub D1+E - o ile przewóz wykonywany jest na regularnych liniach, których trasa nie przekracza 50 km i o ile kierowca uzyskał odpowiednią kwalifikację wstępną przyspieszoną.

 

c) 23 lata – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii:

 • D lub D+E – o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyspieszoną,
Płyty poślizgowe w ODTJ
Płyty poślizgowe w ODTJ

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 01 kwietnia 2010 roku w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy ( Dz. U. z 2010 nr 53 poz. 314 ) kurs można obdyć na 4 możliwości:

 

 • kwalifikacji wstępnej - 280 godzin
  część podstawowa - teoretyczna - 195 godzin
  część specjalistyczna
  zajęcia teoretyczne - 65 godzin
  zajecia praktyczne w ruchu drogowym - 16 godzin
  zajecia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych - 4 godziny

 

 • kwalifikacji wstępnej przyspieszonej - 140 godzin
  część podstawowa - teoretyczna - 97 godzin
  część specjalistyczna
  zajęcia teoretyczne - 33 godziny
  zajecia praktyczne w ruchu drogowym - 8 godzin
  zajecia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych - 2 godziny

 

 • kwalifikacji wstępnej uzupełniającej - 70 godzin
  część specjalistyczna
  zajęcia teoretyczne - 65 godziny
  zajecia praktyczne w ruchu drogowym - 5 godzin

 

 

 • kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej - 35 godzin
  część specjalistyczna
  zajęcia teoretyczne - 32,5 godziny
  zajecia praktyczne w ruchu drogowym - 2,5 godziny

Egzamin Państwowy odbywa się w naszym ośrodku w Świnoujściu.

Komisja powołana przez Wojewodę wyznacza termin i godzinę egzaminu.

 

Cennik kursów podstawowych:

 

wiek kierowcy kategoria pojazdu kwalifikacja cena kursu
18 lat C, C+E wstępna 7000zł
C1, C1+E wstępna przyśpieszona 3500zł
21 lat D, D+E wstępna 7000zł
C, C+E wstępna przyśpieszona 3500zł
D1,D1+E * wstępna przyścieszona 3500zł
23 lata D, D+E wstępna przyśpieszona 3500zł

 

* - przewóz wykonywany jest na regularnych liniach, których trasa nie przekracza 50 km

 

Cennik kursów uzupełniających:

 

posiadana kwalifikacja zakres szkolenia cena kursu
wstępna  kat.D wstępna uzupełniająca kat.C 2500zł
wstępna kat.C wstępna uzupełniająca kat.D 3500zł
wstępna przyśpieszona kat.D wstępna przyśpieszona uzupełniająca kat.C 1600zł
wstępna przyśpieszona kat.C wstępna przyśpieszona uzupełniająca kat.D 2000zł