PKK


Elektroniczny obieg dokumentów


Dzięki PKK dotychczasowy, papierowy obieg dokumentów, został zastąpiony obiegiem elektronicznym.


Profil generowany jest po złożeniu przez kandydata wniosku o prawo jazdy w Wydziale Komunikacji. Wraz z wnioskiem, kandydat powinien złożyć:

 

  • Wniosek o wydanie prawa jazdy - do pobrania w naszym biurze

 

  • Orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdami

 

  • 1 szt zdjęcie do prawa jazdy 

 

  • Dowód osobisty lub paszport

 

  • Kserokopię posiadanego prawa jazdy (jeżeli się posiada)

 

  • Przed ukończeniem 18-go roku życia zgodę rodzica lub opiekuna prawnego podpisaną w Wydziale Komunikacji

 

  • Orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami (dla kategorii C1, C, C1+E, C+E, D1, D, D1+E, D+E)

 

  • Kartę pobytu lub innego dokumentu potwierdzającego pobyt na terytorium RP powyżej 185 dni w przypadku obcokrajowca.

 

 

Badania lekarskie dotyczące orzeczenia o braku przeciwskazań można wykonać  u następujących lekarzy ( dotyczy kategorii AM, A1,A2,A,B,B1,B+E,T):
  • Ścisły Remigiusz  tel. 913271437, kom. 601 77 39 03 Ś-cie, ul. Sikorskiego 2, WSPL Grodek ul. Kapitańska.

 

  • Bazela Kazimierz  tel. 913214601, kom. 601 88 04 84 Ś-cie, ul. Wielkopolska 49A

 

  

 

Po pozytywnej weryfikacji wniosku, urzędnik danego wydziału komunikacji, generuje w systemie teleinformatycznym PKK, który następnie kursant przekazuje do ośrodka szkolenia kierowców, a po ukończeniu kursu, ośrodek szkolenia udostępnia Ośrodkowi Egzaminacyjnemu.

 

Jeżeli masz jakieś wątpliwości to proszę o kontakt telefoniczny lub wysłać nam wiadoność e-mail lub bezpośrednio ze strony www, a postaramy się udzielić wyczerpującej odpowiedzi.