Podest ruchomy załadowczy


 

Kurs ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie w zakresie obsługi podestu ruchomego załadowczego w samochodach dostawczych, które posiadają takie urządzenie.

 

Warunki stawiane kursantom:

- ukończone 18 lat
- dopuszczenie lekarza do wykonywania w/w pracy

 

Uprawnienia:

Po zdaniu egzaminu jednostka szkoleniowa wystawia zaświadczenie o ukończeniu szkolenia na podstawie można obsługiwać podest ruchomy załadowczy.

 

Tematy kursu:

Ogólne wiadomości o dźwignicach
Wiadomości o Dozorze Technicznym
Działanie podestu ruchomego załadowczego
BHP
Zajęcia praktyczne

 

 

Kurs teoretyczny obejmuje 12 godziny wykładów.

Zajęcia praktyczne trwają 4 godziny.

 

Zasady sprawdzania wiedzy zdobytej podczas szkolenia i kryteria oceny:

Szkolenie kończy się sprawdzeniem umiejętności kandydatów przy obsłudze burty. Kryterium oceny stanowi prawidłowe wykonanie czynności przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po zakończeniu pracy .
Szkolenie kończy się wydaniem Zaświadczenia MEN .