Wózki widlowe


Wózki jezdniowe z napędem silnikowym są to środki transportu o ruchu przerywanym i o ograniczonym zasięgu, służące do poziomego albo poziomego i pionowego przemieszczania ładunków pojedynczych bądź łączonych w jednostki ładunkowe oraz materiałów sypkich umieszczanych w odpowiednich pojemnikach. Definicja ta może też mieć bardziej zawężone brzmienie, a mianowicie: wózek jezdniowy z napędem silnikowym jest to pojazd wolnobieżny, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 25 km/h, a udźwig do 12500 kg (dla wózków podnośnikowych unoszących). Warto zaznaczyć, iż obecnie produkowane wózki często wartości te znacznie przekraczają.

Kurs kończy egzaminem państwowych prowadzonym przez instektora UDT.