Żurawie szynowe i wieżowe


Żuraw wieżowy
Żuraw wieżowy

Warunki stawiane kandydatom:

 

 • ukończone 18 lat
 • dobry stan zdrowia udokumentowany orzeczeniem lekarza uprawnionego do wykonywania badań profilaktycznych
 • pozytywny wynik badań psychologicznych

 

 

 

Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji do obsługi żurawi wieżowych i szynowych kategorii I Ż

Czas trwania kursu obejmyje zajęcia teoretyczne i ilości 44 i 21 godzin praktyki.


Warunkiem ukończenia kursu jest uczestnictwo w 75% godzin zajęć.

 

Tematy  zajęć:
 1. Wymagania kwalifikacyjne dla osób obsługujących UTB podlegające dozorowi technicznemu
 2. Rodzaje UTB podlegające UDT
 3. Udźwig i grupa natężenia pracy
 4. Pojęcia stateczności urządzenia
 5. Współpraca z hakowym
 6. Budowa żurawi
 7. Mechanizmy oraz ich budowa i działanie
 8. Urządzenia zabezpieczające stosowane w żurawiach wieżowych i szynowych
 9. Wyposażenie elektryczne, hydrauliczne, pneumatyczne
 10. Obsługa żurawi- czynności przed ,w czasie i po zakończeniu pracy
 11. Sterowanie mechanizmami ogólnego przeznaczenia i specjalnych
 12. Sprawdzenie działania urządzeń zabezpieczających i hamulców
 13. Zawiesie i pomocniczy sprzęt przeładunkowy
 14. Praca w specyficznych warunkach
 15. Warunki bezpiecznej pracy
 16. Niebezpieczne urządzenia – procedury postępowania
 17. BHP
 18. Zajęcia praktyczne

 

Szkolenie kończy się sprawdzianemumiejętności kandydatów przy obsłudze żurawia wieżowego. Kryterium oceny stanowi prawidłowe wykonanie czynności przed przystąpieniem do pracy, w czasie pracy i po zakończeniu pracy włączając w to sterowanie mechanizmami żurawia samojezdnego oraz sprawdzenie urządzeń zabezpieczających i hamulców.